Bokningssystem

I installationer kan vi erbjuda integrationer mot bokningssystem som Sweetspot och MATCHi. Systemet kan även anpassas för att styra bokning med koder för inpassering, betalning, sätta på och stänga av belysning och övrig elektronik.

Kostnader för bokningssystem

Bokningssystemet omfattar kostnader för licens för bokningssystemet (en månadskostnad som är fast samt en transaktionsavgift som är en rörlig del), den elektronik som installeras för att styra inpassering etc. En uppskattning är att hårdvaran kostar cirka 20-25 000 kronor plus moms samt kostnad för installation och abonnemang om cirka 300-600 kronor i månaden för själva systemet.

Vanligtvis används QT Systems för att styra elektroniken. För att QT Systems skall kunna styra elektroniken för inpassage behöver dörren förses med ett elslutbleck. Typen av elslutbleck varierar beroende på om det är en inner- eller ytterdörr, måtten som den skall passa för samt vilken säkerhetsklass dörren skall ha. Kostnaden för elslutbleck kan variera stort. Från någon tusenlapp till drygt 20 000 kronor beroende av dörrtyp.

Installation system för bokning och inpassage

Eftersom systemet för bokning och inpassage skall styra elektronik som projektor och LED-spot så görs installationen med fördel i samband med installationen av golfsimulatorn i övrigt.

Kontakta oss

Använd formuläret nedan alternativt ring oss på telefon 0721-919127.