Bokningssystem

I installationer kan vi erbjuda integrationer mot bokningssystem som Sweetspot och MATCHi. Systemet kan även anpassas för att styra bokning med koder för inpassering, betalning, sätta på och stänga av belysning och övrig elektronik.

Kostnader för bokningssystem

Bokningssystemet omfattar kostnader för licens för bokningssystemet (en månadskostnad som är fast samt en transaktionsavgift som är en rörlig del), den elektronik som installeras för att styra inpassering etc. En uppskattning är att hårdvaran kostar cirka 20-25 000 kronor plus moms samt kostnad för installation och abonnemang om cirka 300-600 kronor i månaden för själva systemet.

Kontakta oss

Använd formuläret nedan alternativt ring oss på telefon 0721-919127.