Elektronisk dart

Intresset för att spela dart har ökat lavinartat de senaste åren. Dart är ett spel som passar de flesta och som är ett perfekt komplement till andra spel som golfsimulator, jaktsimulator etc. och kan utgöra en del av en femkamp.

Utrustning för elektronisk dart

För att komma igång med elektronisk dart krävs själva elektroniken med kameror, belysning, fästring, dator, monitor och mjukvara. Det krävs även själva tavlan, pilar, väggskydd samt markering (Oche) för att få rätt avstånd till tavlan vid spelet.

Om dart

Själva darttavlan skall sitta på en höjd av 173 cm till bullseye (mitten på tavlan – mätt lodrätt från kastavståndet, många golv lutar något!) och avståndet från tavlan till fotmärket skall vara 237 cm. Då skall man mäta från tavlans framsida, alltså inte från väggen.
Poängräkning
En standard-darttavla är indelad i 20 sektioner, med poäng från 1 till 20, genom metallister som går från den lilla inre cirkeln till den yttersta cirkeln. Cirkulära lister delar upp varje sektion i enkla, dubbla och trippla områden.

Dart är ett spel, där man kastar pilar på en tavla för att uppnå poäng. Det är ett precisionsspel, som spelas både på pubar och i särskilda föreningslokaler. Namnet kommer från det engelska ordet för kort pil.

Poängberäkningen går till enligt följande

• En pil som landar på de stora fälten, med färgerna svart och vit, ger precis den poängen som gäller för den sektionen.
◦ En pil som träffar de små yttre fälten, med färgerna röd och grön, ger dubbla poängen för sektionen.
◦ En pil som träffar de små inre fälten, ungefär halvvägs mellan mitten och den yttre kanten och även de med färgerna röd och grön, ger tredubbla poängen för sektionen.
• Mittcirkeln är indelad i en yttre grön ring värd 25 poäng (känd som ”enkel bull[e]”, ”grön bull[e]”) och en inre röd cirkel värd 50 poäng (känd som ”dubbel bull[e]”, ”röd bull[e]” eller ”bulls eye”). Termen ”bullen” kan syfta på hela det inre området eller bara det röda.
• En pil som hamnar utanför den yttre listen ger inga poäng.
• En pil som inte är kvar på tavlan efter kastet (till exempel en pil som träffar en list (ståltråd) och studsar av tavlan eller en pil som ramlar ner efter att ha träffats av en senare pil) ger inga poäng. Ett flertal varianter på den här regeln existerar. Enligt internationella regler gäller dock att pilar som ej sitter kvar i tavlan tills spelaren hämtat dem ur tavlan och poängen noteras ej räknas.
Den högsta möjliga poängen med 3 pilar är 180, som fås då alla 3 pilar träffar trippel 20. Ett game eller ”leg” i dart spelas vanligtvis mellan två spelare som växelvis kastar upp till tre pilar. Båda spelarna börjar på ett visst poängantal, oftast 501 eller 301, och den som först kommer ner till noll poäng vinner. Den sista pilen måste träffa antingen en dubbel eller den inre delen av bullseye och måste ge spelaren exakt noll poäng. Att lyckas med detta kallas ”dubbla ut”. Ett kast som reducerar en spelares poäng till 1 eller mindre än noll räknas inte, spelarens tur är över och hans poäng återställs till vad den var innan det kastet. Eftersom dubbel-områdena är små är detta ofta den svåraste och mest spännande delen av en match. Längre matcher delas in i set som vardera består av ett visst antal legs.

Kontakta oss för mer information

Använd formuläret nedan för att kontakta oss om bästa möjliga dartlösning för er.