Lokalens mått golfsimulator

Här har vi sammanfattat de förutsättningar som vi anser vara optimala för att installera en golfsimulator. Vi har utgått från en kravspecifikation för en TrackMan 4 men som passar även övriga typer av golfsimulatorer på marknaden.

Mått i lokalen

De flesta är medvetna om att det krävs en rejäl takhöjd. Vi ser gärna att det är uppåt fyra meter till det faktiska taket. Det gör att vi kan montera projektorn med ett fäste som gör att projektorn hamnar på en faktisk höjd om cirka 3,5 meter. Detta ger goda förutsättningar för att projektorn skall ha en vinkel som minimerar risken för skuggor från dem som spelar.

Bredden i lokalen är viktig eftersom man bör förutsätta att det kommer vara spelar som spelar både från höger och vänster sida. Eftersom man har samma centrumpunkt oavsett vilket håll man spelar från behöver det finns utrymme på båda sidor. Vi ser gärna att bredden är cirka fem meter. Det gör även att man kan använda en stor duk där ramen är cirka 4,2 meter i bredd.

Längden i lokalen behöver vara åtminstone sex meter. Ofta vill man ha en fåtölj eller liten sittgrupp i slutet av lokalen och då krävs det lite ytterligare utrymme bakåt.

Lokalens mått golfsimulator

Sammanfattningsvis är bra mått för lokalen 5 meter i bredd, gärna 6-8 meter i längd samt en takhöjd om 4 meter.

El och Internet

För att kunna göra en systeminstallation behöver det finnas el (230v) samt Internet (helst kabel men annars ett starkt nätverk/WiFi). När vi gör en installation behöver det finnas el inom cirka 10-20 meter från den plats där studion skall finnas samt Internet framdraget.

Fästpunkter system

Det behöver finnas fästpunkter för ramen till duken på den ena kortsidan. Ramen sätts med cirka 30 cm distans från väggen (för att undvika rikoschetter eller åverkan på den bakomliggande väggen). Ramen är vanligtvis cirka 10-20 centimeter bredare än duken samt 5 cm högre än dukens yttermått. Vidare behöver det finnas en fästpunkt i taket för projektor samt LED spotar (skena). Fästpunkten i taket behöver tåla projektorns vikt om cirka 10 kilogram.

System för bokning och inpassage

Om ni vill använda ett bokningssystem behöver ni både skaffa ett avtal med en leverantör av bokningssystem (marknadsledande för golfsimulatorer är leverantören Sweetspot). Ni kommer även behöva ett styrsystem för elektronik. Ett bra alternativ där är QT Systems som många aktörer i branschen redan använder framgångsrikt. Läs mer om bokningssystem här.

Avskiljande väggar

När installationen omfattar flera simulatorer är det ofta en bra idé att använda avskiljande väggar. Väggarna kan med fördel användas som fästpunkt för kontrollskärm och kan även rymma elkablar.

Kontakta oss

Använd formuläret nedan alternativt ring oss på telefon 0721-919127.