Installation förutsättningar

Nedan är de förutsättningar som gäller för att genomföra en standardinstallation. Kostnader för material och arbete utöver det som gäller för en standardinstallation tillkommer enligt löpande räkning. Kostnader för traktamente och frakter tillkommer (om inte annat är överenskommet).

Standardinstallation omfattar uppsättning av projektorfäste och projektor, väggfäste och monitor, uppställning av dator, TrackMan samt installation av flimmerfri LED-spot. Installation och systemtest samt ljusberäkning.

Inför standardinstallation

En standardinstallation omfattar sammanfattningsvis installation av ett de produkter som krävs för funktion. Det omfattar inte övriga produkter som mattläggning, anpassning av lokal, montering av duk, målning, snickeri- eller andra byggarbeten etc.

 • Tillgång till ritning över lokal med måttangivelser för bredd, längd, höjd. Även kommentarer om annat som pelare, fönster, dörrar, nivåskillnader, golvmaterial eller annat som kan påverka installationen.
 • Planerade anpassningar av lokal. Kunden ansvarar för att montera fästpunkter för duk, projektor, monitorer och enligt överenskommelse. Kunden ansvarar även för anpassningar av lokalen vad gäller anpassning i övrigt som inte rör systemet (målning, mattläggning, montering duk, gardiner etc.).
 • Produkter levererade. Samtliga produkter skall finnas på plats före tidpunkt för installation.
 • Fungerande el med tillräcklig kapacitet. Vi räknar med två simulatorer per 10A-säkring.
 • Internet 100Mbit, fungerande Internet (kabel eller trådlöst).
 • Kontaktperson hos kunden som är tillgänglig och har mandat att fatta beslut angående installation.

Vid standardinstallation

 • Avstånd elskåp/eldragning. Maximalt 5 meter till närmaste eldragning räknat från varje anslutningspunkt för elektronik (projektor, dator, LED-lampa, radar, monitor och enligt överenskommelse).
 • Fungerande el med tillräcklig kapacitet.
 • Internet. Tillgång till Internet (kabel Cat6 eller inloggningsuppgifter WiFi).
 • Tillgång lokal (och elskåp) vid överenskommen dag och tid för installation.
 • Kontaktperson hos kunden som är tillgänglig och har mandat att fatta beslut angående installation.

Tillägg

Absorbenter, exempelvis gardiner som förbättrar akustik, bättre kontrast (skarpare bild i projektion), undviker rikoschetter och ger en premiumkänsla.

Efter installation

 • Systemtest av utrustning.
 • Ljusberäkning för att säkerställa tillräckliga luxtal.
 • Produktutbildning av TrackMan 4 på plats tillsammans med representant från TrackMan.

Vid frågor kontakta oss för ett förtydligande.