Installation

Vi erbjuder en nyckelfärdig lösning med komplett installation och systemtest. Vanligtvis kan vi genomföra installationen inom 30 dagar.

För att göra installationen så smidig som möjligt gör vi först en nulägesanalys där vi går igenom förutsättningarna vad gäller lokal, el, Internet, ekonomi och så vidare. Vi sammanfattar även din målbild för installationen. Detta blir underlag för den plan som ligger till grund för installationen. När vi är överens om förutsättningarna levereras produkter och installationsdatum bokas in. Installationen genomförs enligt överenskommen tidplan och avslutas med ett systemtest.

Vilka förberedelser krävs inför en installation?

Det som behöver finnas inför en installation är tillgång till el i lokalen (elskåp inom 15 meter från platsen för simulatorn. Vidare behöver det finnas Internet. Helst via kabel men annars ett starkt trådlöst Internet (WiFi). Vi behöver även ha tillgång till fästpunkter för ramen till duken, fästpunkt i taket för projektorn (som klarar av projektorns tyngd om cirka 10 kilo) samt en vägg att fästa kontrollskärm på (alternativt att ett podium används).

Det är en stor fördel om lokalen är förberedd med eventuella skiljeväggar, sänkt tak (eller undertak), ramen är monterad (helst med duken uppsatt) samt gardiner och utlagt konstgräs inför installationen. Detta ger rätt förutsättningar att göra ett korrekt systemtest med rätt utfall vad gäller ljus, ljud etc.

Installation av golfsimulator

Vid installationen kommer vi att dra fram el till projektor, dator, LED-spot och kontrollskärm. Dator installeras med den senaste TrackMan mjukvaran. Eventuell integration mot QT Systems görs för att styra elektronik (inpassage samt ljus och projektor). QT Systems möjliggör även koppling mot bokningssystem (exempelvis Sweetspot eller MATCHi).

Efter genomförd installation genomförs ett systemtest där vi säkerställer att systemet är korrekt installerat, ger rätt värden samt svarar på kommandon enligt önskemål.

Är du intresserad av en installation och/eller ett systemtest. Hör av dig så stämmer vi av förutsättningarna. Använd formuläret nedan så återkommer vi så snart som möjligt.

Kontakta oss

Använd formuläret nedan alternativt ring oss på telefon 0721-919127.