Jämförelse golfsimulatorer

Nedan följer en sammanställning där vi jämför olika launch monitors och system för simulatorgolf. Studien omfattar TrackMan 4, TrackMan iO, GCQuad, GCHawk och Full Swing KIT. Jämförelsen är gjord 2023 och med reservation för eventuella felaktigheter.