Privatleasa TrackMan

Vi kan nu äntligen erbjuda våra kunder att privatleasa TrackMan golfsimulator samt kringutrustning enligt överenskommelse.

privatleasa trackman

Privatleasa TrackMan

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation samt offert på det som ni vill finansiera. Tillsammans med Wasa Kredit tar vi sedan fram ett fördelaktigt förslag för er. Kontakta oss så berättar vi mer.

Produkter & installation

Vi kan leverera en komplett lösning för din privata golfsimulator innehållande en TrackMan 4 Indoor, projektor, PC, LED-spotar, kontrollskärm, andraskärm, konstgräs (teematta, puttingmatta etc.) installation, systemtest och utbildning.

TrackMan 4 golfsimulator pris

Vi tar kostnadsfritt fram en offert och ett förslag till finansiering. En TrackMan 4 kostar 218 750 kronor inklusive moms. En komplett lösning med TrackMan 4 Indoor och nödvändig kringutrustning kostar från cirka 350 000 kronor och uppåt.

Vi levererar en nyckelfärdig lösning komplett med en TrackMan 4 samt all kringutrustning. Välj den typ av finansiering som passar dig bäst.

Kontakta oss

Använd formuläret nedan alternativt ring oss på telefon 0721-919127.

  Om Leasing

  Leasing är ett fördelaktigt sätt för ditt företag att direkt komma åt nyttjandet och fördela kostnaden över tiden. Fråga din leverantör efter konkreta finansieringsförslag. Du få en skräddarsydd finansieringslösning anpassad efter dina specifika behov.

  Leasing är en form av långtidshyra där vi som leasegivare äger utrustningen under avtalstiden medan du som kund och leasetagare har full nyttjanderätt. När avtals­ tiden löper mot sitt slut har ni som kund förbundit er till att köpa ut utrustningen till det förutbestämda restvärdet. Leasing­ avgiften är lätt att budgetera då den vanligen är lika stor under hela avtalstiden och kan anpassas till intäkterna. Ni drar leasingavgiften som en driftkostnad och den belastar inte er balansräkning.

  Ni som kund kan leasa i princip all möjlig utrustning som räknas som lös egendom och går att skriva av i företagets bokföring. Om ni väljer att leasa en TrackMan 4 så kan ni även leasa kringutrustning som projektor, dator, LED-spotar, monitor, slagduk etc. Det är även möjligt att inkludera kostnader för installation, systemtest, utbildning etc. i leasingavtalet.

  Leasing är ett sätt för ditt företag att fördela kostnaden över tid. Den belastar inte er balansräkning då ni drar den som en driftkostnad i er bokföring. Leasingavgiften är lätt att budgetera och att anpassa till intäkterna. Ni använder er inte av företagets kapital och kan genom ett leasingavtal införskaffa just den utrustning med kring­ utrustning ni behöver till er verksamhet utan att använda er av era likvida medel.

  Läs mer om Wasa Kredit här.

  Läs mer om Fabulize företagsleasing här.